1 קוראים את השיר א . קראו בקול את השיר בעמוד הבא . הקפידו על קריאה מדיקת . ב . העזרו באותיות ובסימני הנקוד בעמוד 15 ובעמוד . 17 אני אוהב לשרק ברחוב / נורית זרחי אני אוהב לשרק ברחוב זה לא יפה , אבל זה טוב , ולא אכפת לי מה אומרים האנשים ששם עוברים . אני שואף את האויר בין השנים חור משאיר וכך שפתי יצפצפו פי-פי-פי-פה , פי-פי-פי-פו . אני אוהב לשרק ברחוב זה לא מצליח כל כך טוב . וכל אחד שואל : "ברנש , השיר שלך הוא שיר חדש " ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית