האפיפיור מקים אינקוויזיציה הכנסייה הקתולית בראשות האפיפיור נערכה למאבק נגד הרפורמציה , שהתפשטה בחלקים נרחבים במרכז אירופה ובמערבה . מאבק זה מכונה קונטרה-רפורמציה ( קונטרה פירושו נגד . ( במסגרת הקונטרה-רפורמציה הקים האפיפיור ב1542- את האינקוויזיציה הרומית - בית דין לחקירת חשודים במינות . נוסף לכך פעלה מטעם הכנסייה צנזורה , שפיקחה על כל מה שהודפס : נקבעה רשימת ספרים האסורים בקריאה , ומדי פעם בפעם נוספו לה ספרים חדשים ; היו גם ספרים שהותר לקרוא בהם לאחר שהוצאו מהם קטעים שנחשבו מסוכנים . מי שנתפס בהחזקת ספר המופיע ברשימת הספרים האסורים , בקריאתו או בהדפסתו הועמד לדין האינקוויזיציה והוטלו עליו עונשים כבדים . בספרים האסורים היו ספרים של הוגי דעות הומניסטים ופרוטסטנטים וספרי מדע . מסדר הישועים מ ff רת את האפיפיור האפיפיור במאבקו נעזר במסדר נזירים חדש שהוקם ב - 1534- מסדר הישועים . חברי המסדר היו כפופים לאפיפיור ונאמנים לו . הם פעלו כדי לחזק את הנצרות הקתולית ולהפיצה , והיו להם סניפים בארצות אירופה ( מפה 26 עמ' ( 257 ובמושבות שמעבר לים . הם לא הסתגרו במנזרים , אלא שימשו מורים באוניברסיטות , יו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית