המזכירות הפדגוגית הפיקוח על הוראת העברית מדינת ישראל משרד החינוך המינהל הפדגוגי האגף לחינוך יסודי מכינים עפיפונים לפי ההוראות  אל הספר
ישראל. משרד החינוך