" בואו נעשה הפגנה " ! 1 א . למה הילדים עצובים ? ב . מה מיה מציעה ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית