" גם אני רוצה לשיר במקהלה " ! 1 א . מה מיה רצתה ? ב . למה לא קיבלו אותה ? ג . מה מיה מרגישה , לדעתכם ? הזכות לשוויון לכל בני האדם יש זכות לקבל את אותן הזכויות . זוהי הזכות לשוויון . כאשר לא נותנים למישהו את אותן הזכויות כמו  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית