" אני רוצה להחליט בעצמי " ! 1 א . מה רוצה יערה ? ב . מה דעתה של אימא ? 2 האם אתם בוחרים את הבגדים שלכם בעצמכם ? אם לא , האם אתם רוצים לעשות זאת ? למה ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית