מזמור קכח הוא מסוג "מזמורי החוכמה . " הדובר במזמור זה הוא מעין " פילוסוף , " שמספר לנו דברים חכמים על החיים . והפעם : מיהו אדם מאושר ? לדיון בכיתה לפני קריאת המזמור , הביעו את דעתכם בשאלה : מיהו אדם מאושר ? אפשר להרחיב את הדיון לשאלות : אילו תכונות יש לאדם המאושר ? מהו אורח חייו ? אילו חפצים יש לו ? מיהם האנשים סביבו ? " מיהו אדם מאושר" - חלק א : האושר במעגל הפרטי פס' 3-1 המזמור שלפנינו מציג את רשימת המאפיינים של האדם המאושר . 1 לפי פס' , 1 האדם המאושר הוא מי ש ... ( במחברת ) . פס' 3-1 מציגים רשימה של דברים המאפיינים את חייו של האדם המאושר , ירא ה : ' א . " יגיע כפיך כי תאכל " ... ( פס' ( 2 ב . " אשתך כגפן פריה בירכתי ביתך " ... ( פס' ( 3 ג . " בניך כשתלי זיתים סביב לשלחנך " : ( פס' ( 3  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית