מזמור קכב מבטא את רגשותיו ואת מחשבותיו של המחבר כלפי ירושלים . ירושלים הייתה עיר הבירה של ישראל עוד מימי דוד המלך , ובימי שלמה המלך נבנה בה בית המקדש . גם בתקופה שלאחר חורבן בית המקדש הראשון והגלות של עם ישראל מארץ ישראל - ירושלים ובית המקדש המשיכו להיות סמל לגעגועים של עם ישראל לארץ ישראל , לשאיפה של העם לעצמאות מדינית ודתית בישראל . נראה כי מזמור תהלים זה , המתאר את המשורר עומד בשערי העיר ירושלים , הושר בפי העולים לרגל בהגיעם לשערי ירושלים . אנו הולכים ברגל ... הגענו ! פס' 2-1 1 לפי פס' : 1 א . מה התכנית שהמשורר מתאר ? לאן פניו מועדות ? ב . מה מרגיש המשורר למשמע התכנית ? 2 לפי פס' : 2 א . האם התממשה התכנית ? ב . היכן נמצא המשורר ? האם זהו המקום שאליו תכנן להגיע בפס' ? 1 בססו את תשובתכם על ציטוט מתאים מהפסוק . בפס' , 2 נוסף על השינוי במקום , יש גם שינוי בסגנון של השיר ... 3 א . מי מדבר בפס' ? 1 ומי מדבר בפס' ? 2 ב . אל מי פונים בפס' ? 1 ואל מי פונים בפס' ? 2 ג . נסו להסביר את השינויים הללו .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית