פרק ג - עוד ארבעים יום ונינוה נהפכת בפרק ב קראנו כי ה' מינה דג גדול , שבלע את יונה לאחר שהושלך לים מן האונייה . יונה שהה בבטן הדג שלושה ימים ושלושה לילות , ולאחר מכן התפלל לה . ' ה' שמע לתפילתו של יונה וציווה על הדג לפלוט אותו על היבשה . מה יקרה עכשיו ליונה ? ומה עם השליחות של יונה - הנבואה שיונה צריך לנבא לאנשי נינוה ? ומה יקרה לאנשי העיר נינוה !? השליחות של יונה לנינוה - ניסיון שני ! פס' 4-1 1 קראו את פס' 4-1 וענו . א . מה יונה צריך לעשות עכשיו ? ב . לפי פסוקים אלה , האם הפעם יונה עושה את מה שה' מצווה עליו ? ג . מה צריך יונה לומר לאנשי נינוה ? צטטו את דברי יונה מתוך הפסוקים . לדיון בכיתה קראו שוב את פס' . 4-1 כיצד אתם מבינים את שליחתו של יונה " שנית" לנינוה ? האם ה' מכריח את יונה לבצע את השליחות ? האם ה' נותן ליונה הזדמנות שנייה לביצוע המשימה ? האם יש דרך אחרת להבין פסוקים אלה ? הסבירו את עמדתכם ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית