פרק ב- ימי קציר בבית לחם ... בפרק א הכרנו את אלימלך , נעמי ואת שני בניהם , מחלון וכליון - משפחה שחיה בעיר בית לחם שבאזור שבט יהודה . בתקופת הרעב עברה המשפחה למואב , ושם מת אלימלך . שני בניו , שנישאו לשתי נשים מקומיות ( ערפה ורות , ( מתו גם הם אחריו . נעמי , ששמעה כי ה' הפסיק את הרעב בבית לחם , החליטה לחזור לארץ . בתחילה הצטרפו אליה ערפה ורות . ואולם ... ערפה הפנתה עורף ונשארה במואב . רות , לעומתה , שבה עם נעמי לבית לחם ואף אמרה לנעמי דברים מרגשים המעידים על נאמנותה : [ ... ]“ כי אל אשר תלכי אלך ובאשר תליני אלין עמך עמי ואלהיך אלהי : באשר תמותי אמות ושם אקבר כה יעשה ה' לי וכה יסיף כי המות יפריד ביני ובינך " : ( פרק א , פס' ( 17-16 רות ונעמי חזרו לבית לחם , עירה של נעמי . בבית לחם , לאחר תקופה ארוכה של רעב , כבר יש שפע של לחם . ואולם , שלא כמו שאר תושבי העיר , מצבן הכלכלי של רות ונעמי רע מאוד ... מדוע ? נעים מאוד , בועז ! פס' 1 פרק ב נפתח בצורה קצת מוזרה . 1 א . מהו המידע שנמסר בפס' ? 1 ב . מי מוסר את המידע ? למה זה חשוב כל כך ? חכו קצת , עוד מעט נבין ... ואלקטה בשיבולים פס' 2 אנשים זקוק...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית