בפרקים הקודמים למדנו על סיפור המגילה , על פרס ועל חיי הקהילה היהודית בפרס . בפרק זה נתמקד בשתי דמויות הנשים במגילה - ושתי המלכה ואסתר המלכה . ושתי המלכה דמותה של ושתי מופיעה רק בפרק א ( מכיוון שבסופו , כפי שאתם יודעים , היא הודחה . ( ... לכן את המידע אודותיה נקרא רק בפרק א ... 1 קראו בפרק א , פס' . 9 א . מי הייתה ושתי ? ב . מי הוזמן למשתה שהיא ערכה ? 2 קראו בפרק א , פס' . 11-10 א . מה דורש המלך מהמלכה ? מדוע הוא דורש זאת ממנה ? בססו את תשובתכם על ציטוט מתאים מהפסוקים . ב . מה דעתכם על הדרישה של אחשוורוש מושתי ? ג . האם לדעתכם הייתה ושתי צריכה להיענות לדרישה ? מצד אחד . ... במחברת . .... מצד שני .... ( במחברת . ..... 3 קראו פס' . 12 האם ושתי הסכימה לדרישת המלך ? לדיון בכיתה מה ושתי "הפסידה ? " ומה היא "הרוויחה ? " ומה אתם חושבים על ושתי ? מדוע סירבה ושתי לצו המלך ? ( נסו לענות לבד , ללא הכוונת הפירושים . ( ועכשיו ... פרשנים רבים , כמוכם , שאלו את השאלה . לפניכם שלושה הסברים אפשריים . קראו את הפירושים , בחרו את הפירוש ( או הפירושים ) שאתם מסכימים איתם , והסבירו מדוע .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית