פרק ב - "ויהי בהעלות ה' את אליהו בסערה השמים" בפרקים האחרונים ( פרקים יז , יח , יט , כא ) קראנו אודות אליהו ומאבקו באחאב ובאיזבל , אשר שלטו בממלכת ישראל . אליהו פעל לתיקון המצב הדתי , לחם באמונה באל בעל , ולחם נגד העוולות המוסריות של השלטון - כפי שקראנו , לדוגמה , בסיפור כרם נבות ( במלכים א , פרק כא . ( עוד קראנו ( במלכים א , פרק יט ) שאליהו עומד לסיים את תפקידו , וכי עליו למנות במקומו את אלישע לתפקיד הנביא . כיצד יתבצעו חילופי התפקידים ? ומה לגבי אויבו המושבע של אליהו , אחאב ? מיד נגלה ... " ויהי בהעלות ה' את אליהו בסערה השמים " ... פס' 1 קראו פס' , 1 בתנ"ך או בקומיקס . 1 הפסוק הראשון בפרק "חושף" אירוע מרכזי שעתיד להתרחש במהלך הפרק ! מהו האירוע ? כתבו במחברת .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית