פרק יט - אליהו לבדו בהר חורב האיום על אליהו ! פס' 2-1 בפסוק הראשון של פרק יט , הפרק שלפנינו כעת , כתוב : " ויגד אחאב לאיזבל את כל אשר עשה אליהו . " [ ... ] הכוונה היא לאירועים שתוארו בפרק יח . 1 מה עשה אליהו ? סכמו במילים שלכם , לפי המסופר בפרק יח . 2 מדוע אחאב מספר לאיזבל את אשר עשה אליהו ? שערו וכתבו במחברת כמה סיבות אפשריות לכך . 3 קראו פס' . 2 בפסוק זה איזבל מגיבה לסיפורו של אחאב . א . כאשר איזבל אומרת [ ... ]" כנפש אחד מהם - " [ ... ] למי היא מתכוונת ? מי זה "הם ?" ( מי שלא זוכר יכול לקרוא שוב בפרק יח , פס' ( . 40 ב . כתבו במילים פשוטות - מה איזבל מתכננת לעשות לאליהו ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית