פרק יז - על בצורת , קנאה וניסים ... ביחידת הלימוד הקודמת ( פרק טז , פס' , ( 34-29 קראנו כמה פסוקים שסיפרו על אחאב , מלך ישראל . אחאב היה מלך חוטא , שלפי דברי המספר - בעקבות נישואיו עם איזבל הצידונית הוא הכניס לישראל אמונה בבעל , האל הצידוני , וכך גרם לכל ממלכת ישראל לחטוא . ועל חטאים , כידוע , מגיע עונש ... מהו העונש ? ומיהו המעניש ? פס' 1 1 קראו פס' . 1 מהו העונש שאחאב נענש בו ? למה בצורת ? לדיון בכיתה א . מדוע , לדעתכם , אחאב וממלכת ישראל נענשים בעונש של בצורת ? ב . מה הן המשמעויות של בצורת לאורך זמן ? ג . ועוד כיוון מחשבה - איך עונש הבצורת קשור בפולחן החדש שאחאב הנהיג בישראל ... ? מיהו אליהו ? פס' 1 2 מי שהטיל את עונש הבצורת על ישראל , הוא אליהו . בואו ננסה להכיר אותו ולהכין לו "תעודת זהות . "  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית