פרק טז ( פס' - ( 34-29 אחאב מלך ישראל בפרק יב קראנו על הפילוג של ממלכת ישראל לשתי ממלכות : ממלכת ישראל - הממלכה הצפונית , וממלכת יהודה - הממלכה הדרומית . הפילוג התרחש לאחר שרחבעם , בנו של שלמה , סירב לבקשת העם להקל מעליהם את עול המיסים . הפילוג מוסבר כחלק מהתוכנית האלוהית להעניש את שלמה על חטאיו . אבל , אלוהים לא רק מעניש . הוא גם זוכר את מעשיו הטובים של דוד ואת הבטחתו לדוד , ולכן מלכים מבית דוד ימשיכו למלוך על ממלכה קטנה - ממלכת יהודה . על ממלכת ישראל , הממלכה הגדולה , החל למלוך ירובעם - המורד בשלמה . בפרק יב קראנו על דרכיו של ירובעם לבנות ולבסס את ממלכתו . אחד המעשים שעשה ירובעם היה בתחום הפולחן - כדי לייסד מקומות חדשים לעבודת ה , ' ירובעם הציב בממלכת ישראל שני עגלי זהב והכריז עליהם : [ ... ]" הנה אלהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים " : ( פרק יב , פס' . ( 28 הסיפורים הבאים שנקרא מתמקדים באירועים המתרחשים בממלכת ישראל , ובקורותיהם של מלכי ישראל . המלכים בממלכת יהודה- המשיכו להיות צאצאים לבית דוד . אולם , בשונה ממלכת יהודה , המלכים בממלכת ישראל לא היו צאצאים לאותה שושלת . אז כיצד הגיעו למ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית