פרק א - יחי המלך שלמה ! ברוכים הבאים לספר מלכים ! פרק א שלפנינו מספר על סוף תקופת מלכות דוד , ועל תהליך בחירת המלך החדש . מי הוא יהיה !? מיד נגלה ! הצג פסוקים 4-1 ( 1 ) " והמלך דוד זקן בא בימים ויכסהו בבגדים ולא יחם לו : ( 2 ) ויאמרו לו עבדיו יבקשו לאדני המלך נערה בתולה ועמדה לפני המלך ( 3 ) ותהי לו סכנת ושכבה בחיקך וחם לאדני המלך : ויבקשו נערה יפה בכל ( 4 ) גבול ישראל וימצאו את אבישג השונמית ויבאו אתה למלך : והנערה יפה עד מאד ותהי למלך סכנת ותשרתהו והמלך לא ידעה " : פסוקים 4-1 הם ההצג של הפרק . 1 לפי פסוקים , 4-1 כתבו במחברת : א . מי הן הדמויות בסיפור ? ב . מתי מתרחש האירוע שבסיפור ? באיזו תקופה בחייו של המלך ? ג . היכן מתרחש הסיפור ? ד . לפי המסופר בפסוקים אלה - מה יהיו הנושאים העיקריים שנקרא עליהם בהמשך הסיפור ? פסוקים 4-1 מספרים כי דוד המלך כבר זקן וחולה . משמעות הדבר היא שצריך להתחיל לדאוג ליורש למלך . שימו לב : בפעם הראשונה יש בישראל מלכות יציבה ! שאול , המלך הקודם , פוטר מתפקידו , ודוד , שלא היה בנו , מונה במקומו . כיצד אפשר לשמור על יציבות בבית המלוכה ? על ידי המלכת אחד מבניו ש...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית