מלכים א פרק א - יחי המלך שלמה ! 18-11 .................................................................................. פרק ב - " והממלכה נכונה ביד שלמה" 28-19 ............................................................. פרק ג - "לב שומע לשפוט את עמך" 38-29 ............................................................... פרק י ( פס' - ( 13-1 הביקור המלכותי ! 43-39 .................................................................. פרק יא - פרידה משלמה המלך 54-44 ........................................................................ פרק יב - פילוג הממלכה 68-55 ..................................................................................... פרק טז ( פס' - ( 34-29 אחאב מלך ישראל 73-69 ......................................................... פרק יז - על בצרת , קנאה וניסים 80-74 ......................................................................... פרק יח - אליהו ונביאי הבעל בהר הכרמל 91-81 ....................................................... פרק יט - אליהו לבדו בהר חורב 102-9...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית