כולל את פרקי הלימוד ממלכים א , מלכים ב , ספר יונה , מגילת אסתר , מגילת רות ומזמורי תהילים לפי תכנית הלימודים המעודכנת במקרא לבתי הספר הממלכתיים תנ"ך לכיתה ו כולל את פרקי הלימוד מהספרים מלכים א , מלכים ב , מגילת אסתר , מגילת רות , ספר יונה ופרקי תהלים לפי תכנית הלימודים המעודכנת במקרא לבתי הספר הממלכתיים נויה שגיב צוות הפיתוח : ניהול הפרויקט , פיתוח וכתיבה : נויה שגיב איור הקומיקס : בלה גולדנברג-טייב עריכה : נירית נחום ( לוי ) ליווי תהליך הפיתוח : מרים בלומנטל , ראש צוות מקרא , תחום חברה ורוח , מטח ייעוץ מדעי : ד"ר רוני מגידוב , האוניברסיטה העברית - תכנית רביבים , מכון הרטמן , ירושלים ייעוץ דידקטי : נעמי לימור עריכה לשונית : נירית נחום ( לוי ) אורנה יהודיוף אברמובסקי עריכה מגדרית : שרה אופק קראו והעירו : ד"ר אהובה אשמן , החוג ללימודי תרבות עברית , אוניברסיטת תל אביב  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית