עיבדו : מירה אואן ואסתר ברונר על פי חז"ל ( שמות רבא א ) האוניברסיטה העברית בירושלים / המרכז לחינוך יהח י ע " ש נולטון The Melton Centre for Jewish Education The Hebrew University of Jerusalem מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית ץ 0109 חו 801 ד CET Centre for Educational בתורה TT - כתוב : משה /• הוא "כבד - : פה : V וכבד T לשון - "' לןשה לו לדבר . האגדה TT - T מספרת -: . " . איך ' " זה T ?/ קרה . T '  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

המרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון, האוניברסיטה העברית בירושלים ע"ר