כתבו : מירה אראן ואסתר ברונר האוניברסיטה העברית בירושלים / המרכז לוזינון יהודי ע '' ש מלטון The Melton Centre lor Jewish Education The Hebrew University of Jerus ; 1 lcn ^ 10 טח המרכז לטכנולוגיה חינוכית CET Centre for Educational Technology מחר T T יש •• מסיבה : T בבית " : -הספר - •• , v מסיבה ליום העצמאות . : T : T : T יונתן בא לבית-הספר . המורה דליה אומרת : T : T T  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

המרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון, האוניברסיטה העברית בירושלים ע"ר