עיבדו : מידה אואן ואסתר ברונר האוניברסיטה העברית בירושלים / המרכז לחינוך יהודי ע " ש נולטון The Mellon Centre loi Jewish hilucaliiui The Hebrew University nl lerusalem מסח המרכז לסכנולוגיה חינוכית CET Centre ( or Educational Technology בחורשה T : : אחת , ' -- על - הר T - גבוה , יש הךבה עצים . יש ^ צי זית , תאנים , אלונים ויש גם עץ אורן אחד . יום אחד , T v עץ ?• ' 1 האורן : ' הסתכל - : ? •? על - העצים T ?• ? בחורשה . T : - הוא הסתכל על העלים שלהם : וחשפ - T "למה T T יש •• לי עלי -: •• מחט ? --  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

המרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון, האוניברסיטה העברית בירושלים ע"ר