כתבה : מירה אראן האתלנרסיטה העברית בירושלים / המרכז לחינוך יהודי ע " ש מלטון The Melton Centre for Jewish Education The Hebrew University of Jerusalem מסח המרכז לסכנולוגיה חינוכית CET Centre for Educational Technology כל T יום עינת - .. לומדת . בבית הספר - ... V עם הילדים . כל T יום בשבוע - T ( כמעט : )  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

המרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון, האוניברסיטה העברית בירושלים ע"ר