כתבו : מירה אראן והלה קובלינר האוניברסיטה העברית בירושלים / המרכז לחינוך יהוד ע " ש מלטון The Melton Centre fur Jewish Eilueation The Hebrew University of Jerusalem מסה המרכז לטכנולוגיה חינוכית ץ 109 םחר 601 ז CET Centre lor Educational לילה טוב אריאל • • T : . אריאל פוחד .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

המרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון, האוניברסיטה העברית בירושלים ע"ר