עיבדו : מירה אואן ואסתר ברונר על פי סיפור עם האוניברסיטה העברית בירושלים / המרכז לוזינון יהוד ע " ש מלטון The Melton Centre for Jewish Education The Hebrew University of Jerusalem מסח המרכז לטכנולוגיה חינוכית CET Centre for Educational Technology האנשים -: T 1 מחלם • . . אוהבים : את ? : העיר ? T שלהם , ' V T V חלם . v v הם רוצים לגור רק בדולם . T -י : . . בחלם יש הךבה אנשים , יש הרבה :- ?• משפחות T : חדשות : : 1 ויש •• הרבה :- •• : ילדים T .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

המרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון, האוניברסיטה העברית בירושלים ע"ר