מתוך:גם אני...

כתבה : מירה אואן האוניברסיטה העברית בירושלים / המרכז לחינוך יהודי ע '' ש מלטון The Melton Centre for Jewish Education The Hebrew University of Jerusalem מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית CET Centre for Educational Technology בבוקר אני קמה מהמיטה . ואחי ^ הקטן , ^ ^ תום , אומר : ur 1 1 1 אני " ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

המרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון, האוניברסיטה העברית בירושלים ע"ר