שקוף בפרק השתמשנו במראה ובדקנו איך ציורים משתקפים בה . לפעמים נסינו לשער כיצד יראה השקוף , ובדקנו את ההשערות בעזרת מראה . סימטריה הכרנו צורות סימטריות ומצאנו קוי סימטריה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית