1 א . בדף שקפים 4 נמצאות הצורות המצירות כאן . גזרו את השקפים ונסו לקפל את הכרטיסים כך שחלק אחד של הצורה יכסה בדיוק את החלק האחר . סמנו ? כשאפשר ו– ? כשאי–אפשר . המשך אם אפשר לקפל צורה כך שחלק אחד שלה יכסה בדיוק את החלק האחר , הצורה היא צורה סימטרית . לקו הקפול קוראים קו הסימטריה . ב . אילו מהצורות בשקפים שגזרתם הן צורות סימטריות ? . , , , , , דיון : ג . בצורות הסימטריות הניחו את המראה לארך קו הסימטריה . מה ראיתם ? בצורה סימטרית - כשמניחים את המראה על קו הסימטריה ,  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית