מצלע צורה כזאת נקראת מצלע . שמות של מצלעים שמות של מרבעים מלבן 4 זויות ישרות  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית