1 לפניכם ציור של רצפה . א . כמה מששים כאלה יש בציור ? ב . כמה משלשים כאלה יש בציור ? ג . כמה מרבעים כאלה יש בציור ? למרבע הזה קוראים דלתון .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית