1 חשבו את ההקף של כל מרבע . דיון : מה דומה בשני המרבעים שלמעלה ומה שונה ? סמנו צלעות שוות באותו הצבע . סמנו זויות ישרות . מרבע שכל הזויות שלו ישרות נקרא מלבן . איזה מרבע מהמרבעים שלמעלה הוא מלבן ? כתבו בתוכו מלבן . 2 אילו מהמצלעים שבאסף הם מלבנים ? 3 סמנו את הרצועות שאפשר לבנות מהן מלבן ובנו אותו .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית