1 הדר , הנגר החדש , בנה את הסלמות האלה : דיון : אילו מהסלמות אינם תקינים ? מה לא תקין בסלמות האלה ? כדי לבדק אם זוית היא ישרה משתמשים בשקף הזוית הישרה מסוף החוברת . אחרי הדיון מומלץ להשתמש בשקף הזווית הישרה כדי לבדוק אילו מהסולמות הם תקינים . 2 השתמשו בשקף הזוית הישרה . בכל סעיף בדקו אם מצירת זוית ישרה . אם כן , סמנו אותה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית