1 מדדו בסרגל את הארך של כל צלע . סמנו צלעות שוות באותו הצבע . 2 מצאו באסף המצלעים שני מצלעים שכל הצלעות שלהם שוות . צירו אותם כאן , כתבו את שמם ורשמו את ארכי הצלעות . 3 לפניכם חצרות . נמלה הולכת סביב כל חצר . באיזו חצר הדרך של הנמלה ארכה יותר , בחצר א או בחצר ב ? באיזו חצר הדרך של הנמלה ארכה יותר , בחצר ג או בחצר ד ? ארך הדרך של הנמלה סביב החצר הוא ההקף של המצלע .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית