1 השתמשו בשבלונה וצירו לצב חצר שצורתה מצלע שיש לו 3 צלעות . איך קוראים למצלע הזה ? כמה קדקודים יש לו ? 2 א . בנו מהרצועות משלש שכל הצלעות שלו שוות . ב . בנו מהרצועות משלש שיש לו שתי צלעות שוות . ג . בנו מהרצועות משלש שכל הצלעות שלו שונות . 3 יוחנן הגנן מוכן לזרע רק בערוגות שצורתן משלש . צבעו את הערוגות שצורתן משלש . משלש הוא מצלע בעל שלוש צלעות . 4 א . בכל סרטוט צבעו משלש אחר וסמנו את הקדקודים שלו . דגמה  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית