גלי החליטה לבנות חצרות לחיות . היא בנתה לכבשה חצר מ4– רצועות . 1 בונים על השלחן חצרות מרצועות : א | קחו 4 רצועות ובנו חצר לפיל . ב | קחו 3 רצועות ובנו חצר לפרה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית