א . מהו מצולע ? 48 ב . שמות המצולעים 53 ג . היקף 64 ד . זווית ישרה 72 ה . מלבן וריבוע 78 ו . הרחבה 88 סיכום הפרק 91 אבזרים לפרק דף שקפים - 3 בסוף החוברת אוסף מצולעים אוסף רצועות במארז האבזרים שבלונה  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית