השואת ארכים איזה קיסם ארך יותר ? אם מסתכלים בקיסמים , קשה לדעת . בפרק למדנו כמה דרכים להשואת ארכים : א . שמים את הקיסמים זה ליד זה בנקדת התחלה משתפת : ב . אפשר להשתמש בפס ניר : גוזרים פס שארכו שוה לארך של אחד הקיסמים ומשוים לארך הקיסם האחר . ג . אפשר למדד ביחידות מדה שונות או בסרגל סנטימטרים . מדידת ארך כדי למדד ארך אפשר להשתמש ביחידות מדה שונות . בפרק הזה אנחנו מכירים יחידת מדה מסכמת הנקראת סנטימטר ובקצור ס"מ . לומדים למדד בסרגל הסנטימטרים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית