1 דיון : התבוננו בארמון של המלכה בדיוק ובארמון של המלך בערך . מה ההבדל ביניהם ? הארמון של המלכה בדיוק אפשר לעזור לתלמידים למצוא את ההבדל העקרוני בין שני הארמונות בעזרת שאלות מנחות . למשל : מה ההבדל בין החניתות בארמון המלכה לבין החניתות בארמון המלך ? הארמון של המלך בערך המורה מקריאה  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית