א . השוואה ישירה 6 ב . השוואה לא ישירה 14 ג . מדידה ביחידות מידה 16 ד . מדידה בסרגל סנטימטרים 26 ה . הרחבה 43 סיכום הפרק 46 אבזרים לפרק דפי שקפים 2-1 דף קרטון : שרביטים , רצועות נייר ופס מדידה בסוף החוברת דף מדבקות 1  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית