מדידת ארך 5 מצלעים 47 שקוף וסימטריה 93 אבזרים לחוברת מארז אבזרים : גאומטרייה - כיתה א דפים נוספים - בסוף החוברת החוברת מלווה במדריך למורה . הסדרה "גאומטרייה" מותאמת לתכנית הלימודים ומתבססת על׃ - מחקרים עדכניים בתחום הוראת המתמטיקה בארץ ובעולם - לקחים שהופקו מניסוי החוברות הנוכחיות בכיתות . צוות המתמטיקה במטח ייעוץ מדעי׃ פרופ׳ פרלה נשר ראש תחום מתמטיקה׃ ד״ר שרה הרשקוביץ מנהלת צוות פיתוח מתמטיקה לבית הספר היסודי׃ אסנת אפרת כתיבה של פרקי הספר׃ מדידת אורך - הלית חפר , ד"ר מיכל סוקניק ; מצולעים - אסנת אפרת , הגר רובינק ; שיקוף וסימטרייה - הלית חפר , רותי מירון צוות הפיתוח׃ רגינה אובודנקו , ד"ר שושנה גלעד , ד"ר גיא הד , ד״ר ילנה זריא , הלית חפר , דורית כהן , רותי מירון , ילנה נפתלייב , ד״ר מיכל סוקניק , הגר רובינק צוות עריכה׃ חוה בן זקן , יעל רגב , מיכל פרנקל  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית