מדידת ארך מצלעים שקוף וסימטריה www . school . kotar . co . il ספר במ דור מקוונת גאומטריה לבית הספר היסודי  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית