כאשר העירייה מספקת לתושביה שירותים רבים וממלאת את תפקידיה , איכות החיים של התושבים בעיר גבוהה והם נהנים לחיות בה . אבל לא הכול תלוי רק בעירייה . גם התושבים יכולים וצריכים לפעול למען העיר שלהם . הם יכולים לפעול בשיתוף עם העירייה ולהשפיע על מה שקורה בעיר . הנה כמה דוגמאות לשותפות פעילה של אזרחים בעיר . ועד שכונה בתל אביב יש שכונות רבות . למשל : נווה-צדק ( במרכז העיר , ( גבעת התמרים ( ביפו , ( רמת אביב הירוקה ( בצפון העיר , ( יד אליהו ( במזרח העיר . ( יש שכונות שבהן תושבי השכונה בחרו ועד שכונה . הוועד מייצג את התושבים ופועל למען השכונה . למשל : אחת הפעולות שיזם ועד נווהצדק נועדה למנוע את הריסתה של גינת שלוש , גינה קטנה ונעימה בלב השכונה . התושבים גילו כי יש תכנית למכור את הקרקע , שהגינה נמצאת עליה , כדי לבנות שם בתים . ועד השכונה פנה לעירייה , לחברה להגנת הטבע ולארגונים נוספים הפועלים למען איכות הסביבה , ובסיועם הצליח לשנות את ההחלטה - הגינה נשארה במקומה ! ועד השכונה של רמת אביב הירוקה פנה לנציגי הרשות המקומית בבקשה לבנות פסי האטה ברחוב מסוים בשכונה כדי שהמכוניות יסעו בו יותר לאט . ואכן כ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית