האנשים העובדים בעירייה עוסקים בניהול העיר . נכיר את חלוקת התפקידים ביניהם : ראש העיר ראש העיר נבחר על ידי התושבים . תפקיד : מנהל את העיר . בעיר תל אביב היו מאז הקמתה ועד היום 9 ראשי ערים . חברי מועצת העיר חברי המועצה נבחרים על ידי תושבי העיר , ויש ביניהם אנשים מקבוצות שונות של תושבי העיר : צעירים וקשישים , דתיים וחילוניים , ותיקים ועולים ועוד . תפקיד : עוזרים לראש העיר לקבל החלטות ולנהל את היישוב . עובדי העירייה בעיריית תל אביב ישנם כ7- אלפים עובדים . תפקיד : הם מבצעים את ההחלטות שקיבלו ראש העיר והמועצה . הם עובדים ב6- מנהלות ( יחידות ) שונות הנותנות שירותים לתושבי העיר בתחומים שונים : בנייה ותשתיות , חינוך , כספים , הנדסה ותכנון , שירותים חברתיים ( שירותי רווחה ) ותפעול ( איכות הסביבה , בטיחות , תברואה ועוד . (  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית