ועד השכונה החדשה נבחר על ידי חברי האגודה ועסק בשלוש פעולות הכנה שנחשבו חדשניות באותה תקופה : נחפרה באר , ועליה נבנה מגדל מים . מהבאר הזו שאבו את המים והעבירו בצינורות לכל השכונה . אחוזת בית הייתה השכונה הראשונה בארץ שזכתה לרשת צינורות לאספקת מים לבתים . יושרו גבעות החול כדי שיהיה אפשר לבנות עליהן . שינוי פני השטח היה חידוש באותה תקופה . הוזמנו הצעות לתכנון השכונה החדשה מכמה מהנדסים . לפי התכנית שהתקבלה נקבע שבשכונה יהיו ארבעה רחובות רחבים מקבילים ורחוב אחד ראשי שיחצה אותם - רחוב הרצל . בפעם הראשונה בארץ הרחובות תוכננו להיות רחבים כך שעגלות יוכלו לעבור בנוחיות בשני נתיבים . 3 א . למה אנשים רצו להקים שכונה חדשה מחוץ ליפו ? כתבו שתי סיבות . ב . היו אנשים שהתנגדו להקים שכונה חדשה מחוץ ליפו . מדוע לדעתכם הם התנגדו ? ג . מה היה החידוש בכל אחת מפעולות ההכנה לבניית השכונה ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית