1 א . ? תבו רשימה של שאלות שבעזרתן תוכלו לברר את תולדות תל אביב-יפו . אתם יכולים להיעזר בשאלות שבאיור למעלה ולהוסיף שאלות משלכם . ב . במשך הלימוד בפרק ? דקו אם עניתם על אחת מהשאלות שכתבתם . בכל פעם שתענו על שאלה סמנו לידה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית