בני האוכלוסייה הערבית ביפו משתייכים ל2- דתות : הדת המוסלמית ( האיסלאם , ( והדת הנוצרית ( הנצרות . ( רוב האוכלוסייה היא מוסלמית . ביפו חיים מעט מאוד דרוזים . גם אצל הערבים ( כמו אצל היהודים ) כל אדם מחליט בעצמו איך לבטא את הקשר שלו לדת . יש שמקפידים לשמור על כל מצוות הדת , יש ששומרים על חלק מהמצוות , ויש ששומרים רק על מנהגי המסורת והחגים . המוסלמים הספר הקדוש למוסלמים הוא הקוראן . על פי המסורת המוסלמית , בקוראן כתובים דברי אללה כפי שהועברו למוחמד , נביא האיסלם . יום המנוחה של המוסלמים הוא יום שישי . ביום זה המוסלמים אינם עובדים , בתי הספר סגורים , והמאמינים הולכים להתפלל במסגדים . 5 פעמים ביום המואזין קורא למאמינים לבוא למסגד ולהתפלל . הנוצרים הנצרות היא דת המבוססת על אמונה באל אחד ובישוע , הנחשב בן האלוהים . על פי המסורת ישוע נולד בבית לחם וגדל בנצרת . הספר הקדוש לנוצרים הוא הברית החדשה , והם מקדשים גם את הברית הישנה ( התנ"ך . ( היום הקדוש לנוצרים הוא יום ראשון , ובו המשפחות הנוצריות הדתיות הולכות להתפלל בכנסייה . 16 לפניכם שתי תמונות . תמונה אחת מייצגת חג נוצרי , ותמונה אחת מייצגת חג ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית