יחידה 13 אוצר המליס המספרים , אחת , שתים , שלוש , ארבע , חמש , שש , שבע , שמונה , תשע , עשר , אחת עשרה , שתים עשרה , יום הולדת , מזל טוב , בן כמה , ! בת כמה ? פעלים : שומע , שומעת , רואה , רואה , עושה , עושה שמות פועל : ללמוד , לכתוב , לקרוא , לאכול , לשמוע , ללכת , לדבר , לשחק המשפטים הנבנים הוא שומע מוסיקה . מה אתה עושה ? היא רואה ילדים . יש לו יום הולדת . הוא בן שמונה . בן כמה רם ? הקניה ותרגול בעל פה א . ציור — 1 מספרים בנקבה 12-1 המורה מצביע על הספרות ואומר אותן זו אחר זו . המורה מצביע שוב על הספרות , אך בסדר אקראי . למשל : . 1 , 4 , 10 , 7 התלמידים חוזרים אחריו . משחקים בזוגות : תלמיד א' מראה באצבעותיו מספר , ותלמיד ב' אומר את המספר . "גולם במעגל" ו 20 תלמידים מקבלים מספרים 2 ) 10-1 סדרות של מספרים . ( התלמידים עומדים במעגל , והילד ה 21 ( הגולם ) עומד באמצע המעגל וקורא בקול מספר כלשהו . שני תלמידים בעלי אותו מספר צריכים להתחלף במקומותיהם . הגולם מנסה לתפוס לעצמו מקום . אם הוא מצליח , יש גולם חדש .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים