יחידה 12 אוצר המלים לחמנייה , תפוח , שוקולד , הפסקה , עולה חדש , אוכל , יודע , משחק , מדבר , ( ארבע צורות ההווה ) חדש , למה , ! כי , מצוין , אנחנו , אתם , אתן , הם , הן המשפטים הנבנים הוא אוכל לחמנייה . אתם יודעים עברית . אנחנו משחקות בכדור . הם מדברים עם התלמיד . יש כאן כדור חדש . למה הוא לא מדבר ! כי הוא לא יודע עברית . זה ספר מצוין . הקניה ותרגול בעל פה א . ציור — 1 לחמנייה , ציור — 2 תפוח , ?> . * ר — 3 שוקולד , ציור - 4 הפסקה המורה מצביע על הציורים , אומר את המלים , והתלמידים חוזרים אחריו . מתרגלים את המלים בשאלות ובתשובות : אתה רוצה לחמנייה ! זה תפוח גדול ! מי רוצה שוקולד ! אין הפסקה היום ! ב . ציור — 5 עולה חדש שימו לב : . 1 ציור 5 אינו מהווה אסוציאציה חד משמעית לצירוף המלים עולה חדש , לכן לא מספיק להצביע על הציור ולומר את הצירוף . מצד שני ייתכן שהצירוף ידוע לתלמידים עקב היותם עולים חדשים בארץ . . 2 המלה עולה נלמדת כאן כשם עצם בתוך צירוף ולא כפועל בהווה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים