יחידה 9 אוצר המלים אופניים , גיטרה , כדור , שעון , חבר , חברה , חברים , אבל , שום דבר המשפטים הנבנים יש לי ... אין לי ... רם הוא חבר של נירה . נירה היא חברה של ,... רם ודן חברים . יש לי מחברת , אבל אין לי עיפרון . אין לי שום דבר . הקניה ותרגול בעל-פה א . צי / ר — 1 אופניים , ציור — 2 גיטרה , ציור — 3 שעון , ציור — 4 כדור המורה ( או התלמידים ) מצביע על הציורים , אומר את המלים , וכולם חוזרים אחריו במקהלה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים