י חיד ה 7 אוצר המלים חשבון , עברית , מוסיקה , התעמלות , שיעור , לומד , לומדת , הוא , היא , היום המשפטים הנבגים הוא לומד עברית . היא לומדת מוסיקה . היום יש שיעור התעמלות . אין שיעור מוסיקה היום . הקניה ותרגול בעל פה א . ציור - 1 חשבון , ציור - 2 עברית , ציור - 3 מוסיקה , ציור - 4 התעמלות 4 המלים הראשונות הן מלים מופשטות , והציורים רק מרמזים על משמעותן . לכן המורה אינו יכול להסתפק בהצבעה על הציור ובאמירת המלה , אלא יש צורך באמצעים נוספים . למשל , המורה אומר : אני לא מורה לחשבון . אני מורה לעברית . או כותב , לדוגמה , תרגיל חשבון על הלוח , מצביע על ספר בחשבון ועל ספר בעברית , או מזכיר את שם המורה להתעמלות או המורה למוסיקה וכוי . כדאי להקנות את המלה שיעור יחד עם שמות מקצועות הלימוד : יש שיעור עברית בכיתה . אין שיעור מוסיקה . ב . >>* ר > ס 6 , 5 לומד , לומדת המורה מצביע על ציור 5 ואומר 1 רם לומד עברית .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים