יחידה 4 אוצר המלים שמות מקומות ו ישראל , ירושלים , אשדוד , רחוב צבר , איפה $ > , ! ים , יופי , גר , גרה המשפטים הנבנים איפה רם ! רם בירושלים . רם גר בישראל . נירה לא גרה באשדוד . הקניה ותרגול בעל פה א . צער — 1 ישראל , ציור — 2 ירושלים , ציור — 3 אשדוד ביחידה זו הציור לא תמיד ממחיש באופן חד משמעי את שם המקום . לכן המורה צריך להקנות את השמות בעזרת מפת ישראל ועל ידי אזכור מקומות שהתלמידים מכירים . למשל : המורה מביא מפה , מראה את מקום היישוב שבו נמצאים התלמידים ואומר את השם , אחר כך מצביע על ירושלים ואומר : ירושלים , וכמו כן שמות מקומות מוכרים נוספים : תל אביב , אילת וכו . ' משחקי זיהוי > "מחיאות כף" ו תלמידים מקבוצה א' בוחרים שם מקום מן השמות הכתובים על הלוח ומוחאים כף לפי מספר הצלילים בשם המקום ^ : 3 - ש |[ י ]| אל ]  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים